wtorek, 13 grudnia 2011

Kredyt studencki – na jakich zasadach i dla kogo?

Moda na kredyty studenckie przyszła do nas zza zachodniej granicy. Zarówno w tej części Europy, jak i w USA jest to opcja bardzo powszechna wśród młodych osób i często wybierana. W Polsce kredyt studencki może wziąć osoba, która rozpoczęła naukę na uczelni przed 25. rokiem życia, przy czym nieistotne jest, jaki wybrała rodzaj szkoły wyższej (dzienna, zaoczna, wieczorowa). Warto jednak wiedzieć, że pierwszeństwo w przyznawaniu kredytów studenckich mają osoby o trudnej sytuacji materialnej. Kredyt ma im bowiem pomóc w pozostaniu na studiach i możliwości ich kontynuowania bez obawy o to, że nagle skończą im się pieniądze.
Żeby móc starać się o kredyt studencki, należy złożyć stosowny wniosek do danej instytucji. Termin składania takich wniosków jest najczęściej ustalany w pierwszym semestrze roku akademickiego. Sprawy formalne toczą się głównie pomiędzy uczelnią a Urzędem Skarbowym, z którego dostarczamy zaświadczenia o dochodach w rodzinie. Dopiero po skompletowaniu dokumentacji, wybieramy się do banku, by złożyć wniosek kredytowy.

Zasady, na jakich wypłacane są kredyty studenckie są prostsze niż w przypadku innego typu zobowiązań pożyczkowych. Chociaż banki wymagają okazania dokumentów, na podstawie, których będzie można wykazać, że jesteśmy zdolni do spłaty zadłużenia, to jednak jest to dużo łatwiejsze niż przy zwykłych kredytach. Studenci nie muszą zarabiać, lecz są zobowiązani do znalezienia dwóch żyrantów, którzy w razie potrzeby spłacą ich dług. Jeśli nie mamy poręczycieli, poręczyć może za nas Bank Gospodarstwa Krajowego bądź Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (tu również trzeba wysłać wniosek o poręczenie).

Jeszcze jedną, niezwykle ważną kwestią jest kwota do spłacenia. Kredyt studencki jest wypłacany regularnie w ratach. Dzięki temu, student może liczyć na stały zastrzyk gotówki. W tym czasie nie musimy niczego spłacać i możemy zająć się nauką. Kredyty studenckie zaczyna się regulować 2 lata po ukończeni studiów. Spłaca się wtedy kredyt wraz z odsetkami. Jednak, jeśli uda nam się znaleźć wśród 5% najlepszych absolwentów naszej uczelni, możemy liczyć na to, że bank umorzy 20% naszego długu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz